Οι “Ψηφιακοί Νικητές” πετυχαίνουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις

0
169

Οι εταιρείες που εστιάζουν στην ψηφιακή οικονομία, επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Ψηφιακοί Νικητές) έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, τις οποίες, μάλιστα, είναι σε θέση να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα.

Οι “Ψηφιακοί Νικητές” έχουν 38% μεγαλύτερες πιθανότητες να καταγράψουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών, διαθέτουν πιο ώριμες στρατηγικές και προγράμματα για την προσέλκυση έμπειρων στελεχών και  καταγράφουν μιάμιση φορές πιο αποτελεσματική συνεργασία, η οποία συμβάλλει στην παραγωγικότητα. Επίσης, επιτυγχάνουν ικανοποίηση των υπαλλήλων τους σε ποσοστό 87% και καταφέρνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης. Οι “Ψηφιακοί Νικητές” είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και ακούν τα millennial στελέχη, των οποίων οι συμβουλές συντομεύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η έρευνα “Leaders 2020” της SAP, οι “Ψηφιακοί Νικητές” αποτελούν σήμερα, μόλις, το 16% των εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, εξετάζοντας τους “Ψηφιακούς Νικητές” στην Ευρώπη, τα επίπεδα ψηφιακής ηγεσίας διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα. Η Γερμανία (41%) και η Ισπανία (22%) ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφήνοντας πίσω τους τη Γαλλία (15%), τη Ρωσία (3%) και τη Μεγάλη Βρετανία (1%).

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο στις πέντε εταιρίες στη Γερμανία επενδύουν στην ψηφιακή οικονομία, σε σύγκριση με μόλις μια στις εκατό στη Μεγάλη Βρετανία.

“Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αρχίζουν να υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά τα επίπεδα υιοθεσίας τους διαφέρουν σημαντικά  από χώρα σε χώρα”, αναφέρει η έρευνα, που διεξήγαγε η Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP. Η έρευνα Leaders 2020 αποκάλυψε ακριβώς ότι πολλά στελέχη, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, δεν είναι ακόμα έτοιμα να ηγηθούν με επιτυχία στη νέα ψηφιακή εποχή.

Οι “Ψηφιακοί Νικητές”
Οι εταιρείες, που επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν αυξημένη διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό τους στο μέσο διοικητικό επίπεδο κι έχουν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών σε σύγκριση με άλλες εταιρίες.

Στην Ευρώπη, τα επίπεδα διαφορετικότητας είναι σχετικά χαμηλά, αλλά είναι υψηλότερα σε εκείνες τις εταιρίες με κορυφαία ηγεσία και πιο δυνατά οικονομικά αποτελέσματα. Κατά μέσο όρο, 39% των “Ψηφιακών Νικητών” διεθνώς παρουσιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα διαφορετικότητας, σε σύγκριση με 36% του συνόλου των εταιριών στη Γαλλία, 33% στη Ρωσία, 32% στη Γερμανία, 30% στη Μεγάλη Βρετανία και 23% στην Ισπανία.

Η γενιά των millennials
Οι “Ψηφιακοί Νικητές” αναπτύσσουν στελέχη από την γενιά των millennials. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες ανέφεραν μικρότερο ποσοστό στελεχών από την γενιά των millennials σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ενώ η Ρωσία ανέφερε υψηλότερα ποσοστά millennials σε θέσεις ηγεσίας (33% έναντι 17% παγκοσμίως), η Γερμανία (16%), η Ισπανία (6%), το Η. Βασίλειο (5%) και η Γαλλία (1%) πρέπει να θέσουν ως υψηλότερη προτεραιότητα την ανάπτυξη των millennial ηγετών – και επίσης να τους συμπεριλάβουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – έτσι ώστε να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Σε όλο τον κόσμο, οι millennial ηγέτες είναι πιο απαισιόδοξοι από άλλα στελέχη σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα των οργανισμών στους οποίους εργάζονται. Τα millennial στελέχη κατέταξαν τις ηγετικές ικανότητες του οργανισμού τους κατά 15 με 23 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με στελέχη από άλλες ηλικιακές ομάδες σε μία πληθώρα χαρακτηριστικών που συμπεριλαμβάνουν την ευκολία συνεργατικότητας, τη διαχείριση της ποικιλομορφίας, την παροχή feedback και την αποθάρρυνση της γραφειοκρατίας.

Κίνητρα
Οι ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις δραστηριοποιούν και αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους. Οι εργαζόμενοι, που δουλεύουν σε εταιρείες με προοδευτική κουλτούρα ηγεσίας στελεχών, είναι πιο ικανοποιημένοι και δραστήριοι – κι έχουν μικρότερες πιθανότητες να φύγουν για μια άλλη εταιρία σύμφωνα με την έρευνα. Ενώ η Μεγάλη Βρετανία (91%) και η Γερμανία (87%) συγκρίνονται θετικά με τους “Ψηφιακούς Νικητές” παγκοσμίως, όπου 87% των υπαλλήλων είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, η Γαλλία (76%), η Ισπανία (64%) και η Ρωσία (32%) μένουν πίσω. Επιπρόσθετα, ενώ η Μεγάλη Βρετανία (80%) και η Γερμανία (77%) ξεπερνούν πάλι το μέσο όρο των Ψηφιακών Νικητών, όπου 75% των εργαζομένων θα διάλεγαν να μη φύγουν αν τους δινόταν η ευκαιρία να εργαστούν αλλού, η Γαλλία (72%), η Ισπανία (56%) και η Ρωσία (32%) έχουν ακόμα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης από την ψηφιακή ηγεσία.

Ψηφιακές τεχνολογίες
Οι “Ψηφιακοί Νικητές” αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Διεθνώς, το 78% εξ αυτών λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, σε σύγκριση με μόνο 55% στο σύνολο όλων των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ενώ μερικές ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν άλλες σε αυτήν την κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (72%) και της Γαλλίας (55%), οι περισσότερες εταιρείες συμφωνούν στο ότι έχουν ανάγκη διαχείρισης για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων.

Πηγή: http://www.sepe.gr