Γ. Στουρνάρας: Η Πολιτεία να ανοίξει την πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλιση

0
140

Δημοσιονομικές και κοινωνικές είναι οι επιπτώσεις που επιφέρει η χαμηλή διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά σε κλάδους μη υποχρεωτικής ασφάλισης αλλά και υποχρεωτικής ασφάλιση τόνισε από το βήματα της 110ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΕΕ, ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, προσθέτοντας ότι ο κλάδος έχει ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του νέου καθεστώτος Φερεγγυότητα ΙΙ, διαθέτοντας πλέον υψηλή αξιοπιστία και επάρκεια κεφαλαίων.

της Ελενας Ερμείδου

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη που μπορεί να γράψει ο κλάδος τα επόμενα χρόνια διευκρίνισε ότι η χαμηλή διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά σε κλάδους μη υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. ασφαλίσεις πυρός, σεισμού, πλημμύρας), καθώς και η αποφυγή ασφάλισης σε κλάδους υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης (αστική ευθύνη οχημάτων), επιφέρουν απτές συνέπειες, τόσο κοινωνικές (κίνδυνος από ανασφάλιστα οχήματα, μη κάλυψη σε περίπτωση επέλευσης φυσικών καταστροφών) όσο και δημοσιονομικές, στον βαθμό που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης, στη βάση του συνταξιοδοτικού ζητήματος που έχει διαμορφωθεί, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον δημόσιο πυλώνα ασφάλισης και να ενισχύσει τις συνταξιοδοτικές παροχές των ασφαλισμένων.

Ο Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε από την Πολιτεία να εξετάσει την δημιουργία προϋποθέσεων και κινήτρων που να διευκολύνουν την πρόσβαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά, και κυρίως πολιτικών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αναφερόμενος στην Φερεγγυότητα ΙΙ υπογράμμισε πως η μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο έχει πλέον ολοκληρωθεί και ήδη ο κλάδος λειτουργεί σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες της. Οι εγχώριες επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης κατάφεραν να επιτύχουν καλό βαθμό προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αντανακλώντας την αποτελεσματική προετοιμασία τους. Αλλαξαν, προς το θετικότερο οι αντιλήψεις για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σημαντικά σε εκσυγχρονισμό συστημάτων, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού εν μέσω προκλήσεων στην διεθνή οικονομία.

Ωστόσο, το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή διατηρούν επιχειρηματικά πρότυπα βασισμένα στην παροχή μακροχρόνιων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια που παρέχουν οι δομές, τα πληροφοριακά συστήματα, και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου η, δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεών.

Ενίσχυση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών κομίζει και η ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD  (Insurance Distribution Directive – IDD) στο Εθνικό Δίκαιο  Ηδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στη σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: http://www.sofokleousin.gr