Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης

0
840

Για να αποκτήσετε ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχετε κάποιες προϋποθέσεις:

-να έχετε τη συνήθη κατοικία σας σε χώρα της ΕΕ

-να πληροίτε το κατώτατο όριο ηλικίας

-να πληροίτε τις ελάχιστες ιατρικές απαιτήσεις

-να περάσετε επιτυχώς την εξέταση οδήγησης

Τόπος συνήθους κατοικίας

Μπορείτε να ζητήσετε άδεια οδήγησης μόνο από τη χώρα στην οποία έχετε τη συνήθη κατοικία σας. Η χώρα αυτή είναι εκείνη στην οποία διαμένετε συνήθως ή τακτικά. Πρέπει να ζείτε στη χώρα αυτή τουλάχιστον 185 μέρες ανά ημερολογιακό έτος είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Αν έχετε προσωπικούς δεσμούς ή επαγγελματικές υποχρεώσεις σε δύο ή περισσότερες χώρες της Ε.Ε., ως τόπος συνήθους κατοικίας θεωρείται ο τόπος στον οποίον έχετε προσωπικούς δεσμούς ( υπό τον όρο ότι πηγαίνετε εκεί τακτικά). Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται εάν διαμένετε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια.

Αν πάτε σε άλλη χώρα της Ε.Ε. για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο τόπος συνήθους κατοικίας σας δεν αλλάζει. Μπορείτε όμως να κάνετε αίτηση για άδεια οδήγησης στη χώρα αυτή εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι σπουδάζετε εκεί τους τελευταίους 6 τουλάχιστον μήνες.

Καλή φυσική κατάσταση

Προτού εκδώσουν την άδεια οδήγησης, οι αρχές μιας χώρας της Ε.Ε. οφείλουν να ελέγξουν κατά πόσον είστε σε θέση να οδηγείτε.

Οι ιατρικές εξετάσεις διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της άδειας, αλλά συνήθως αφορούν:

-την όραση

-την ακοή

-την κινητικότητα

-τις καρδιακές παθήσεις

-τον διαβήτη

-τις νευρολογικές διαταραχές

-την ψυχική υγεία

-τη χρήση/εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ

-τυχόν πρόβλημα νεφρών

Ορισμένες χώρες απαιτούν ιατρικό έλεγχο κάθε φορά που ανανεώνουν την άδεια οδήγησής σας ή μετά από κάποια ηλικία.

Αν είστε οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, πρέπει να υποβάλλεστε σε ιατρικό έλεγχο κάθε 5 χρόνια. Άλλοι επαγγελματίες οδηγοί, όπως οι οδηγοί ταξί ή ασθενοφόρου, ενδέχεται επίσης να πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους.