Στα σκαριά το Χρηματιστήριο Ενέργειας

0
136
Óôéãìßïôõðï áðü ôçí ôåëåôÞ ðáñáëáâÞò ðáñÜäïóçò óôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ôçí ÔåôÜñôç 28 Éáíïõáñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)
Σάρκα και οστά αναμένεται να πάρει σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα το Χρηματιστήριο Ενέργειας συναρτήσει των κοινοτικών προτύπων (Target Model). Επί της ουσίας, οι αγοραπωλησίες αφορούν τους χονδρέμπορους της κλάδου οι οποίοι θα μπορούν να προβαίνουν σε χρηματιστηριακές πράξεις δια τεσσάρων διαφορετικών αγορών.

Του Βάιου Κρόκου

Σε σχετική συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) Μιχάλης Φιλίππου και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου του Χρηματιστηρίου Σωκράτης Λαζαρίδης σκιαγράφησαν τα επόμενα βήματα για το εν λόγω εγχείρημα που θα δώσει ώθηση στον ανταγωνισμό, και θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα για την σύζευξη της αγοράς με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Στόχος, όπως επεσήμανε ο υπουργός, είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας με άμεσα οφέλη για μείωση του κόστους της ενέργειας και διασφάλιση καλύτερων τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές αγορές (προθεσμιακή, προημερήσια, ενδοημερήσια και αγορά εξισορρόπησης) και θα αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο της λεγόμενης υποχρεωτικής αγοράς. Στο Χρηματιστήριο θα ενταχθούν και τα συμβόλαια ΝΟΜΕ που έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: http://www.sofokleousin.gr