Αύξηση της συνεργασίας για την τόνωση της ευρωπαϊκής άμυνας ζητά το ΕΚ

0
110

Οι χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα στην άμυνα, εάν ένωναν τους πόρους τους και συντόνιζαν τους σχεδιασμούς τους. Κάθε χρόνο ξοδεύονται δισεκατομμύρια εξαιτίας της αλληλεπικάλυψης, της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και των εμποδίων στις δημόσιες συμβάσεις. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν το θέμα στην ολομέλεια στις 15 Μαρτίου.

Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης οι αμυντικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών μειώθηκαν. Ωστόσο τελευταία αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, καθώς Δεκατέσσερα κράτη μέλη αύξησαν τις αμυντικές τους δαπάνες από το 2014 και έπειτα.

Τρεις χώρες, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, συγκεντρώνουν το 60% των δαπανών όλων των κρατών μελών της ΕΕ στην άμυνα.

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν το 2% του προϋπολογισμού τους στην άμυνα, κάτι που σήμερα γίνεται ήδη από την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Εσθονία και ταυτόχρονα να μειώσουν τη διάθεση πόρων στην αγορά αμυντικού εξοπλισμού η οποία δεν είναι πλέον λειτουργική.

Οι Ευρωπαϊκές χώρες παραδοσιακά ευνοούν τους εγχώριους κατασκευαστές και προμηθευτές, κάτι που εξηγεί γιατί η αγορά αμυντικού εξοπλισμού στην Ευρώπη είναι κατακερματισμένη. Οι στρατιώτες στην ΕΕ χρησιμοποιούν 154 διαφορετικά οπλικά συστήματα ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 17 διαφορετικά συστήματα αρμάτων μάχης.

Επίσης, οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν περισσότερα από ότι θα πλήρωναν αν αγόραζαν όλες μαζί, καθώς θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις μαζικές παραγγελίες. Πρόσφατοι υπολογισμοί έδειξαν ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 30% αν κρατούσαν την προμήθεια, χρήματα που θα μπορούσαν να επενδύσουν στη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης.

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει την αμυντική συνεργία μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Άλλοι τρόποι για τη βελτίωση της ασφάλειας
Οι δαπάνες για την ασφάλεια είναι μεγαλύτερες από τις δαπάνες για την άμυνα. Επίσης, η ΕΕ εστιάζει στην ανάπτυξη της συνεργασίας προκειμένου να σταθεροποιήσει την κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης αλλά και μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης.

Τέλος, έρευνα της Eurostat που πραγματοποιήθηκε το 2016, έδειξε ότι το 66% των Ευρωπαίων επιθυμούν η ΕΕ να κάνει περισσότερα στον τομέα της άμυνας.