Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

0
249

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε εκδήλωση με θέμα:

The Europe Direct Information Centre of the Hellenic Foundation for European Foreign Policy (ELIAMEP) with the support of the Representation of the European Commission in Greece has the pleasure to invite you to a conference on:

«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

“European Solidarity Corps”

The European Solidarity Corps is the new European Union initiative which creates opportunities for young people to volunteer or work in projects in their own country or abroad that benefit communities and people around Europe.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου
και ώρα 18.00 – 20.30 στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, πολύ κοντά στο Μετρό Μοναστηράκι)

The event will take place on Friday 17 March at 18.00 – 20.30
at Impact Hub (28 Karaiskaki Str. very close to Monastiraki metro station)

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Please find below the program of the event.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας
στην κα Μαριάννα Βασιλοπούλου
Μέχρι τις 13 Μαρτίου
Τηλ. 2107257124, E-mail: [email protected]
ΠΡΟΓΡAΜΜΑ
AGENDA
18:00 – 18:30
Άφιξη και εγγραφή συμμετεχόντων
18:00 – 18:30
Registration of the participants
18:30 – 18:45
Εισαγωγικά σχόλια
18:30 -18:45
Welcoming Remarks

Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Argyris Peroulakis, Deputy Head, Representation of the European Commission in Greece
18:45-19:15
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Αποστολή, αρχές και οφέλη που προσφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα
18:45-19:15
European Solidarity Corps: Mission, principles and benefits of the Corps
Ομιλητής:
Jimmy Jamar, Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο
Speaker:
Jimmy Jamar, Head, Representation of the European Commission in Belgium
19:15-19:50
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία – Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
19:15-19:50
European Voluntary Service (EVS) – Volunteering in Greece through the European Programme Erasmus+
Ομιλητές:
Νατάσα Δεδούση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Speakers:
Natasa Dedousi, Communication Officer, Erasmus+ Programme, Youth and Lifelong Learning Foundation (INEVIDIM)

Κώστας Σπατιώτης, Εκπαιδευτής Μη- τυπικής Μάθησης, πρώην εθελοντής EVS

Kostas Spatiotis, YouthTrainer, former EVS volunteer
19:50-20:10
Προβολή ντοκιμαντέρ «20 χρόνια Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Ελλάδα»
19:50-20:10
Presentation of the documentary “20 years EVS in Greece”
20:10-20:30
Συζήτηση

20:10-20:30
Discussion