Δ.Αβραμόπουλος: Ηθικό και πολιτικό καθήκον να αγωνιστούμε για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

0
118

«Έχουμε ηθικό και πολιτικό καθήκον να αγωνιστούμε για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, την καταπολέμηση των δραστών και την προστασία των θυμάτων» τόνισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, για την εμπορία ανθρώπων.
Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας επεσήμανε πως «η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα ειδεχθές και αποτρόπαιο έγκλημα εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας σε βάρος ανθρώπων που έχουν ανάγκη από προστασία και υποστήριξη» ξεκαθαρίζοντας πως η καταπολέμησή της αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Συμβούλιο, κάτι που αντικατοπτρίζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια.
Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, η Ευρώπη, έχοντας αναπτύξει ένα συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο δράσεων και νομοθεσίας, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο. ‘Οπως είπε μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2012-2016, μαζί με την Οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.
Ο ‘Ελληνας Επίτροπος τόνισε πάντως πως η ολοκλήρωση, στη συντριπτική τους πλειονότητα, των δράσεων που προβλέπονται στη Στρατηγική, δεν σημαίνει ότι το έργο της ΕΕ έχει τελειώσει. «Ακριβώς το αντίθετο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, ανεξαρτήτως προέλευσης, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα διακίνησης, κακοποίησης και εκμετάλλευσης, δυστυχώς όλο και περισσότερο, παιδιά, γυναίκες και ευάλωτα άτομα. Είναι τα θύματα της ανήθικης και απάνθρωπης κερδοσκοπικής όψης των κοινωνιών μας» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως έχει έρθει η ώρα να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να συνεχιστούν πιο εντατικά και πιο εστιασμένα.
Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Αβραμόπουλος παρουσίασε τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν καθώς, όπως είπε, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης, κάποιες κοινωνικές ομάδες καθίστανται περισσότερο ευάλωτες στη δράση των εγκληματικών δικτύων. Όπως τόνισε θα πρέπει:
– Να στοχεύσουμε τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, και να ακολουθήσουμε τη ροή των χρημάτων σε όλη την αλυσίδα εμπορίας,
– Να επικεντρωθούμε στην πιο αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων και στην προστασία τους,
– Να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό των δράσεων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης των πολιτικών μας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
Σύμφωνα με στοιχεία τα εγκληματικά δίκτυα στοχεύουν και εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους και η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, η πιο διαδεδομένη μορφή εκμετάλλευσης είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση, με κύρια θύματα γυναίκες και νεαρά κορίτσια.
Σύμφωνα με τον Επίτροπο, για αυτόν τον λόγο, η Οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων διαθέτει ένα σαφή προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου, ενώ η Επιτροπή έχει αναθέσει και τη σύνταξη σχετική μελέτης.
Έμφαση έδωσε μάλιστα και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες και στην περαιτέρω εναρμόνιση των προτεραιοτήτων μας σε ό,τι αφορά την εξωτερική τους διάσταση.
«Συχνά, υφίσταται σύγχυση σχετικά με τις δυο διακριτές έννοιες της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων. Δεν πρόκειται, όμως, για ένα ζήτημα που έχει να κάνει μόνο με την ορθή χρήση των όρων. Αφορά στην προστασία του θύματος και στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τις διαφορές μεταξύ των δυο, η διακίνηση είναι μια διασυνοριακή δραστηριότητα, ενώ η εμπορία μπορεί να πραγματοποιείται και εντός των συνόρων ενός κράτους. Αντίθετα με τη εμπορία, στη διακίνηση υπάρχει συγκατάθεση. Τέλος, η εκμετάλλευση του θύματος σε σκοπό την αποκόμιση κέρδους αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορίας. Οι διαφορές αυτές έχουν καθοριστικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας καθώς και στις υποχρεώσεις των Κρατών-Μελών απέναντί τους» είπε ο Έλληνας Επίτροπος. Επισήμανε δε πως το σχετικό νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διακίνηση και την εμπορία θα συνεχίσει να είναι σαφές σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες.
Στη δευτερολογία του -και απαντώντας σε ερωτήσεις- ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ανέφερε πως η εμπορία ανθρώπων υπήρχε και πριν από την μεταναστευτική κρίση, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τρέχουσες προκλήσεις επιδεινώνουν τα υφιστάμενα προβλήματα. «Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των παιδιών, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό μεταξύ των θυμάτων εμπορίας» υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος.
Και κατέληξε: «Η εξωτερική διάσταση του πλαισίου της πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής της Οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στα Κράτη-Μέλη και θα λάβει κάθε αναγκαία μέτρο για τη συμμόρφωση των Κρατών Μελών. Η καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων είναι υποχρέωσή μας απέναντι στα θύματα και τις κοινωνίες μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ