Θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία: το ΕΚ ζητάει την ενεργοποίηση του άρθρου 7

0
137
ΕΚ

Η κατάσταση στην Ουγγαρία δικαιολογεί την έναρξη της διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στην Ουγγαρία. Αυτό υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

 
Σε συνέχεια μίας προηγούμενης συζήτησης στην ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν ψήφισμα με το οποίο τονίζουν ότι η σημερινή κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία δικαιολογεί την έναρξη της επίσημης διαδικασίας για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ από ένα κράτος μέλος της.
Το ΕΚ:
· ζητάει την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1 και καλεί την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ να καταρτίσει επίσημο ψήφισμα το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια

· καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να καταργήσει τους νόμους που αυστηροποιούν τους κανόνες για τους αιτούντες άσυλο και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές των ΗΠΑ, επιτρέποντας στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης να παραμείνει στη Βουδαπέστη ως ανεξάρτητο ίδρυμα

ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί αυστηρά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την ουγγρική κυβέρνηση
Μια δοκιμασία για την ΕΕ
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία οδήγησαν σε σοβαρή επιδείνωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γεγονός που θέτει σε δοκιμασία την ικανότητα της ΕΕ να προασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. Επαναλαμβάνουν την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, κάτι που επεσήμαναν με ψήφισμά τους στις 25 Οκτωβρίου 2016.

 
Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 393 ψήφους υπέρ, 221 κατά και 64 αποχές.
Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ
Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ παρέχει έναν μηχανισμό για την επιβολή των αξιών της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, το Συμβούλιο μπορεί να κρίνει ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ από ένα κράτος μέλος και να αποτρέψει μία πραγματική παραβίαση απευθύνοντας συγκεκριμένες συστάσεις στο εν λόγω κράτος μέλος. Το άρθρο μπορεί να ενεργοποιηθεί από το ένα τρίτο των κρατών μελών της ΕΕ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο πρέπει να λάβει απόφαση με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων, αφού λάβει πρώτα την έγκριση του Κοινοβουλίου, η οποία επίσης απαιτεί την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων και την απόλυτη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών.

 
Η επόμενη φάση της διαδικασίας είναι το άρθρο 7, παράγραφος 2, με το οποίο το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μία πραγματική παραβίαση των αξιών της ΕΕ ύστερα από πρόταση του ενός τρίτου των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα και το ΕΚ πρέπει να δώσει την έγκρισή του. Το άρθρο 7, παράγραφος 3 θεσπίζει κυρώσεις, όπως η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο.