Μ. ΚΥΡΚΟΣ : 800 εκατομμύρια το χρόνο δώρο στα συμφέροντα βάζει ως χαράτσι η κυβέρνηση

0
110

800 εκατομμύρια το χρόνο δώρο στα συμφέροντα βάζει ως χαράτσι η κυβέρνηση στους πολίτες μέσω ΔΕΗ. Στις ήδη υψηλές χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (για ΕΡΤ, φόρους, τέλη υπέρ του Δήμου κ.α.) προστίθενται οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής (δήθεν) Ωφέλειας (ΥΚΩ), που οδηγούν πολλούς καταναλωτές σε αδυναμία πληρωμής. Το ζήτημα των υπέρμετρων αυτών χρεώσεων που προέρχονται κυρίως από τις στρεβλώσεις στην τιμολόγηση των ΥΚΩ (καθώς επιβάλλεται κλιμακωτό τιμολόγιο και δραστικά αυξημένη τιμή για όλες τις κιλοβατώρες) έθεσα στην Κομισιόν.
Μιλάμε για κυβερνητικές ευθύνες που είναι μετρήσιμες: 800 εκατ. ευρώ το χρόνο επιβαρύνουν σήμερα τους καταναλωτές, υπό το παραπλανητικό μάλιστα πρόσημο της υπηρεσίας “κοινωνικής ωφέλειας”, επειδή όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος, αλλά και η σημερινή, δεν προωθούν την καλωδιακή διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα, προσβλέποντας στη διατήρηση προνομίων σε πελατειακούς μηχανισμούς στους οποίους περιλαμβάνονται και εταιρίες πετρελαιοειδών.

 

H διασύνδεση των μεγάλων νησιών (Κρήτης, Ρόδου) θα κοστίσει σύμφωνα με μελέτες της ΔΕΗ μόνο όσο οι ΥΚΩ δύο χρόνων και επιπλέον θα οδηγήσει στην απόσυρση των πεπαλαιωμένων, ενεργειακά και οικονομικά σπάταλων και ιδιαίτερα ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών τους, όπως προβλέπεται στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 536/2014.

 
Οι καταναλωτές εδώ και χρόνια καλύπτουν το επιπλέον κόστος ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο, των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Όμως η προάσπιση των πελατειακών σχέσεων οδηγεί στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης που επιτέλους πρέπει να σταματήσει με την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου. Η έλλειψη ενεργειακής πολιτικής και η απραξία των αρμοδίων για σύγχρονες, αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες καθιστούν τον τομέα της ηλεκτροδότησης προβληματικό για το περιβάλλον, την οικονομία και τους πολίτες.