Σε αναζήτηση ενός modus vivendi για ιδιωτική – δημόσια ασφάλιση

0
148

 

Του Βάιου Κρόκου, δημοσιογράφου

Η παραδοχή της μη βιωσιμότητας του υπάρχοντος ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος και από τους τελευταίους ίσως αποτελέσει το εφαλτήριο και για βαθιές τομές….με την ευχή να μην είναι πολύ αργά.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών πάντως – με τις συνεχείς περικοπές στις συντάξεις και τις επιπλέον εισφορές – έχει συντελέσει αισθητά στο να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα.

Επόμενο βήμα, όπως έχει τονισθεί πολλές φορές από τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και από φορείς και αξιωματούχους, είναι η πραγματική δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης. Η αντίληψη δηλαδή, μεταξύ άλλων, ότι το τελικό όφελος για τον ασφαλισμένο αλλά και τα Δημόσια Ταμεία θα είναι μεγαλύτερο αν ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες για τα επαγγελματικά Ταμεία, αν «ενισχυθεί» ο 3ος πυλώνας ασφάλισης ή αν λάβουν «σάρκα και οστά» διάφορα σχέδια μέσω ΣΔΙΤ.

Τα τελευταία δρώμενα πάντως φανερώνουν πως διάφορες διεργασίες μεταξύ κράτους και φορέων ιδιωτικής ασφάλισης βρίσκονται εν εξελίξει ώστε να βρεθεί ένα modus vivendi με στόχο το αμοιβαίο όφελος (για ασφαλισμένους, εταιρείες, κράτος).

Οι πολίτες αναζητούν λύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους και τροχιοδεικτικό στοιχείο της κατάστασης αλλά και για τις εξελίξεις που φαίνεται ότι θα συντελεστούν το επόμενο διάστημα αποτελεί το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει αισθητά τα συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά προϊόντα τους.

Την ίδια ώρα και τα προϊόντα υγείας καταγράφουν ανοδικές τάσεις καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται σε ιδιωτικά ασφαλιστήρια, εν μέσω των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία κλπ.

«Είχαμε στην Ελλάδα το πιο γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος από τα μέλη του ΟΑΣΑ. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξαναζήσουμε βλέποντας τα νέα δεδομένα: Υπάρχουν πολίτες χωρίς πολλά λεφτά, γνωρίζοντας πως δεν μπορούν να λάβουν συντάξεις όπως πριν», σημείωσε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Eurolife ERB, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Η πεποίθηση αυτή της εταιρείας φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτικά/αποταμιευτικά προϊόντα, ο κλάδος ζωής παραμένουν για την εταιρεία βασικά στοιχεία του κύκλου εργασιών της.

Και άλλες όμως ασφαλιστικές έχουν ξεκινήσει να ενισχύουν περαιτέρω την φαρέτρα τους με συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά προϊόντα και προϊόντα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας διαβλέποντας έγκαιρα την συγκυρία. Υπενθυμίζεται πως μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Interamerican παρουσίασε νέο προϊόν συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Εν κατακλείδι, οι ζυμώσεις σε όλα τα επίπεδα αναμένεται να συνεχισθούν με έντονους ρυθμούς το επόμενο διάστημα και βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την απόδοση και το αποτέλεσμα, υπό το πρίσμα ότι οι εισφορές/ασφάλιστρα στα ενδεχόμενα νέα σχήματα…θα έχουν εν τέλει πραγματικό αντίκρισμα.

Πηγή: http://insuranceworld.gr