Κυκλική οικονομία: Η Ευρώπη ξεκαθαρίζει τη στάση της …(ΒΙΝΤΕΟ)

0
440

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για ανακύκλωση και μείωση των αποβλήτων στην Ευρώπη, η ΕΕ προετοιμάζει μια νέα πολιτική για ένα πιο «πράσινο» και ανταγωνιστικό μέλλον.

 

____________________

Τα βίντεο του europarlTV προβάλλονται από το eurozoi.gr κατόπιν της από 16/2/2011 σχετικής συμφωνίας μεταξύ European Parliament web TV –  Eurozoi.gr και Argonafplia.gr.

Απομαγνητοφώνηση:

Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τα απόβλητα, πρόβλημα που διογκώνεται. Η ανεπαρκής ανακύκλωση και οι υπερβολικά πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων αποτελούν ένα σενάριο που δεν είναι βιώσιμο. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μέτρα αλλαγής.

Νέα σχέδια με τα οποία τα απόβλητα θα απομακρυνθούν από τους κάδους απορριμμάτων και οι χώροι ταφής θα ανήκουν στο παρελθόν βρίσκονται στον πυρήνα της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική η οποία δεν στοχεύει μόνο να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, αλλά και να αποτρέψει τα απόβλητα μέσω βελτιωμένων συσκευασιών, καλύτερου τρόπου ζωής και καλύτερων επιχειρηματικών επιλογών. Δεν πρόκειται για πολιτική που στοχεύει αποκλειστικά στα απόβλητα, αλλά για μια γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική. Τα κύρια μέτρα της δέσμης είναι προληπτικά μέτρα για την παραγωγή των αποβλήτων.

Σήμερα, λιγότερο από το μισό του συνόλου των αστικών αποβλήτων ανακυκλώνεται ή λιπασματοποιείται. Έως το 2035, η ΕΕ θέλει να δει αυτόν τον αριθμό να αυξάνεται στο 65 τοις εκατό, μειώνοντας, παράλληλα, το ποσοστό των αποβλήτων που καταλήγουν στους χώρους ταφής στο 10 τοις εκατό. Με άλλους στόχους να εστιάζουν στην παραγωγή καλύτερων υλικών και στα «πράσινα» κίνητρα για τις επιχειρήσεις, η ΕΕ πιστεύει ότι τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία περισσότερων «πράσινων» θέσεων εργασίας. Η δέσμη περιέχει και άλλα ενδιαφέροντα μέτρα, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για πολιτική που στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική.

Η υλοποίηση αυτών των μέτρων εναπόκειται στα κράτη μέλη της ΕΕ, αποτελώντας σημαντική πρόκληση για κάποια που εξακολουθούν να βασίζονται υπερβολικά στους χώρους ταφής. Αλλά καθώς η Ευρώπη μεταβάλλεται σε κυκλική οικονομία, ο δρόμος προς την ευημερία σύντομα θα γίνει βιώσιμος.