Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου «Ενεργοποίηση έκτακτων ενισχύσεων για πληγείσες περιοχές από τον κορωνοϊό στην Ευρώπη»

0
116

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Άννα-Μισέλ
Ασημακοπούλου για την ενεργοποίηση έκτακτων ενισχύσεων για πληγείσες περιοχές και επιχειρήσεις από τον κορωνοϊό στην Ευρώπη.

Η κυρία Ασημακοπούλου ρωτά με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί
το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για φυσικές καταστροφές σημειώνοντας, ότι οι
επιπτώσεις από τη λήψη κάποιων προληπτικών μέτρων, όπως είναι η ματαίωση του
καρναβαλιού της Βενετίας και του καρναβαλιού της Πάτρας, είναι καταστροφικές για
κάποιες περιοχές και για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, όπως είναι η
εστίαση, η αναψυχή, ο ξενοδοχειακός κλάδος, καθώς οι σχετικές εκδηλώσεις
αποτελούν ζωτικής σημασίας οικονομική δραστηριότητα για τις περιοχές που τις
φιλοξενούν και οι ζημιές στις εν λόγω περιοχές και επιχειρήσεις είναι εξίσου
απρόβλεπτες και καταστροφικές όσο και οι ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως ο
σεισμός, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές.

Σε κάθε περίπτωση, ρωτά η κα Ασημακοπούλου, ποια μέτρα μπορούν να
ληφθούν για την αποζημίωση των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών, συμβατά με
τον Κανονισμό 651/2014 για την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.