Πόσιμο νερό στην ΕΕ: βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης

0
118
Water fountain Illustration

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ έχουν καλή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2016), περισσότερο από το 98,5% των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα πόσιμου νερού, μεταξύ 2011 και 2013, κάλυπταν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για το πόσιμο νερό καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση (πόσιμο, για μαγείρεμα ή άλλες εργασίες), προκειμένου να μας προστατεύσει από μολύνσεις.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, η επιτροπή περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2019, για την αναβάθμιση των κανόνων προκειμένου να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των καταναλωτών, αλλά και για να ενθαρρύνει την κατανάλωση του νερού της βρύσης.

Η νέα νομοθεσία αναβαθμίζει τα πρότυπα ποιότητας και καθορίζει τις προδιαγραφές για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό (όπως σωλήνες και βρύσες), για την αποφυγή μολύνσεων. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα μικροπλαστικά θα παρακολουθούνται μέσω μιας λίστας επιτήρησης, που θα ενημερώνεται από τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό σε όλους τους πολίτες, κυρίως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτό, μέσω της κατασκευής βρυσών σε δημόσιους χώρους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ενθαρρύνουν την παροχή νερού βρύσης στα εστιατόρια.

Θα πρέπει επίσης να παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Η κατανάλωση νερού βρύσης είναι πιο οικονομική για τους καταναλωτές και πιο φιλική για το περιβάλλον. Η πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας νερού βρύσης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών νερού κατά 17%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έγκριση των κανόνων για το πόσιμο νερό ήταν συνέχεια της επιτυχημένης πρωτοβουλίας των πολιτών ‘Right2Water’, που συγκέντρωσε περισσότερες από 1.8 εκατομμύρια υπογραφές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους. Η δημόσια διαβούλευση έχει δείξει ότι οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς για την ποιότητα του πόσιμου νερού όταν ταξιδεύουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρόλο που τα ποσοστά συμμόρφωσης είναι πολύ υψηλά. Επίσης, επιθυμούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ θα ψηφίσει τα νέα μέτρα σε προσεχή ολομέλεια.