Ταμείο Αλληλεγγύης: Χρηματοδοτική στήριξη των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

0
42

Το Κοινοβούλιο συγκεντρώνει πρόσθετους πόρους για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού.

Σε μια ειδική σύνοδο ολομέλειας, την Πέμπτη (26 Μαρτίου), οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη στήριξη του αγώνα τους κατά του Covid-19. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων της ΕΕ που στοχεύουν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τν πανδημία μέσω της κινητοποίησης όλων των υφιστάμενων πόρων του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή προτείνει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης ώστε να συμπεριληφθούν οι σοβαρές κρίσεις δημόσιας υγείας στις περιπτώσεις φυσικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο πρέπει να λάβουν πρόσβαση σε οικονομική στήριξη ύψους μέχρι 800 εκατ. ευρώ το 2020. Η στήριξη θα αποφασίζεται κατά περίπτωση.

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Το Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ), που ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα των σοβαρών πλημμυρών στην κεντρική Ευρώπη το 2002, έχει ως βασικό στόχο την παροχή οικονομικής βοήθειας στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το ΤΑΕΕ μπορεί μόνο να υποστηρίξει την ανάκαμψη από καταστροφές, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες και ξηρασίες. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία, όπως είναι η περίπτωση του Covid-19, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι δημόσιες ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, όπως η αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών, η εξυγίανση των περιοχών και η παροχή προσωρινής διαμονής στους ανθρώπους, παραμένουν επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Η πρόταση προβλέπει την επέκταση των υφιστάμενων κανόνων για την κάλυψη της παροχής βοήθειας στον πληθυσμό σε περίπτωση υγειονομικών κρίσεων και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.