Έκτακτη σύνοδος ολομέλειας στις 16 και 17 Απριλίου στις Βρυξέλλες

0
64

Ο Πρόεδρος Sassoli και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ συγκαλούν σύνοδο της ολομέλειας για τη συνέχιση του κοινοβουλευτικού έργου για τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία.

Ο Πρόεδρος Sassoli και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ (δηλ. η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ) πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη το πρωί της Πέμπτης και συμφώνησαν να συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκεται συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ακολουθούμενη από ψήφισμα, σχετικά με τη συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπειών της. Το ΕΚ είναι επίσης έτοιμο να ψηφίσει όποια νομοθετικά μέτρα ή εκταμιεύσεις πόρων του προϋπολογισμού προετοιμαστούν έγκαιρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Διάσκεψη των Προέδρων επικαιροποίησε ακόμη το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του ΕΚ, θεσπίζοντας πρόσθετες ημερομηνίες για τηλεδιασκέψεις των οργάνων, των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων του. Το νέο ημερολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δήλωση του Προέδρου Sassoli μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων:
«Το μήνυμά μας είναι σαφές: η δημοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί. Όλα τα κοινοβουλευτικά όργανα συνεχίζουν να εργάζονται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης COVID-19. Διασφαλίσαμε ότι τα μέλη του ΕΚ είναι ακόμη σε θέση να κάνουν συναντήσεις εξ αποστάσεως, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, να προτείνουν τροπολογίες και να ψηφίζουν».

«Σήμερα αποφασίσαμε τη σύγκληση έκτακτης συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 και 17 Απριλίου για να ψηφίσουμε τα νέα μέτρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του COVID-19. Οι ευρωβουλευτές θα συμμετέχουν στη συζήτηση και θα επαναδιατυπώσουμε τη θέση μας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της καταστροφής. Η Δημοκρατία θα συνεχιστεί».

«Ως Κοινοβούλιο θέλουμε να διαδραματίσουμε και εμείς τον ρόλο μας δίδοντας το ελάχιστο παράδειγμα και γι’ αυτό τον λόγο, έχουμε παραχωρήσει στις αρχές των Βρυξελλών μέρος του κτιρίου μας για να χρησιμοποιηθεί για την περίθαλψη των ασθενών, καθώς και ένα στόλο 100 οχημάτων. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε το ίδιο με τα γραφεία μας στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, αν χρειαστεί».

«Είμαστε η Ευρώπη, η δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη μας».

Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ στην Ουγγαρία

Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που υιοθετήθηκαν πρόσφατα στην Ουγγαρία. Η πλειοψηφία των ομάδων ζήτησε από τον Πρόεδρο Sassoli να μεταβιβάσει τις ανησυχίες τους γραπτώς στην Επιτροπή, ζητώντας της να εκτιμήσει την κατάσταση και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Άρθρου 7 της Συνθήκης ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα διακινδυνεύσουν οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Sassoli δήλωσε σχετικά: «Μιλώντας για τη δημοκρατία, μου δόθηκε σήμερα η εντολή να στείλω μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς προτίθεται να ανταποκριθεί στο νόμο που εγκρίθηκε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και να αξιολογήσει εάν αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση του άρθρου 2 της Συνθήκης ΕΕ – το οποίο υπογραμμίζει τις αξίες μας, που είναι βασισμένες στη δημοκρατία και την ελευθερία».

Ψηφοφορίες εξ αποστάσεως και μέτρα για την υγεία

Τα υφιστάμενα προληπτικά μέτρα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 δεν επηρεάζουν το νομοθετικό έργο για τα θέματα προτεραιότητας. Οι βασικές δραστηριότητες ελαττώνονται αλλά διατηρούνται για να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να νομοθετεί, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού και να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο.

Το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικό σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ψηφοφορίες, με τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση ότι η ψήφος των ευρωβουλευτών θα παραμείνει ατομική, προσωπική και ελεύθερη.