Κεφαλογιάννης «Η υπερψήφιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ο πρώτος σταθμός της εμβληματικής πρωτοβουλίας για μία Πράσινη Ευρώπη»

35
Κεφαλογιάννη

«Η υπερψήφιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ο πρώτος σημαντικός σταθμός της εμβληματικής πρωτοβουλίας για μία Πράσινη Ευρώπη».

«Με το ΤΔΜ στηρίζουμε αποφασιστικά τις τοπικές οικονομίες χωρίς να αφήνουμε κανένα πίσω».«Το 1% των πόρων του Ταμείου θα διατεθούν για τα νησιά».

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης μετά την υπερψήφιση της Έκθεσης για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της οποίας είναι ο γενικός εισηγητής από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 417 θετικές ψήφους, 141 αρνητικές και 138 αποχές έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υπερψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, της οποίας είχα την τιμή να είμαι γενικός εισηγητής, αποτελεί τον πρώτο σημαντικό σταθμό στην υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Πράσινη Ευρώπη. Για μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050. Για την εφαρμογή στην πράξη της Κλιματικής Συμφωνίας του Παρισιού. Με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θέλουμε να στηρίξουμε με τρόπο κοινωνικά δίκαιο τις περιοχές που πλήττονται από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Τις τοπικές οικονομίες αλλά κυρίως να στηρίξουμε αποφασιστικά τους πολίτες των περιοχών αυτών.

Με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης εστιάζουμε στην κοινωνική συνοχή και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υπερψήφιση της Έκθεσης ζητά την ουσιαστική αύξηση των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στα 58 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά ώστε να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες. Ενώ πολύ θετικές για τη χώρα μας είναι η θέσπιση του μηχανισμού επιβράβευσης που επιτρέπει τη διάθεση του 18% των συνολικών πόρων του Ταμείου στα κράτη μέλη που μειώνουν ταχύτερα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς η διάθεση του 1% των πόρων στα νησιά και του 1% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ενώ η ειδική εξαίρεση που επιτρέπει τις επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο ως «καύσιμο-γέφυρα» θα βοηθήσει αποτελεσματικά τις Περιφέρειες εκείνες που εξαρτώνται από το λιγνίτη, όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη.

Η Πράσινη Συμφωνία, η κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη είναι μία εμβληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη μέσα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, μία ιστορική στιγμή για την Ευρώπη, θέλει να στηρίξει εμπράκτως όλες τις περιοχές, όλους τους πολίτες που πλήττονται από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.»

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ