Συλλογική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ΕΕ

0
94
Οι ομάδες καταναλωτών που ζημιώνονται από παράνομες πρακτικές θα μπορούν σύντομα να κινήσουν νομικές διαδικασίες συλλογικά και να ζητήσουν αποζημιώσεις.

 

Μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι υπουργοί της ΕΕ τον Ιούνιο, το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές την Τετάρτη.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι θα συζητηθούν στη σύνοδο της ολομέλειας το πρωί της Τρίτης, θα απαιτούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς αντιπροσωπευτικών αγωγών που να εγγυώνται ότι θα υπάρχει επαρκής προστασία των καταναλωτών σε περιστατικά ομαδικής ζημίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά τις καταχρηστικές αγωγές. Αυτό θα δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα να ζητούν ασφαλιστικά μέτρα ή μέτρα επανόρθωσης συλλογικά μέσω νομιμοποιούμενων φορέων (π.χ. οργανώσεις καταναλωτών ή δημόσιοι φορείς) και θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.

Η οδηγία κάνει διάκριση μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών αγωγών, με εναρμονισμένα κριτήρια για τον ορισμό νομιμοποιούμενων φορέων για διασυνοριακές υποθέσεις. Το πεδίο εφαρμογής της αφορά αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της.

Συζήτηση: Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Αποτελέσματα ψηφοφορίας: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία