Ερχονται αλλαγές στις γονικές άδειες -Δύο εβδομάδες και στον πατέρα, ευέλικτο ωράριο για γονείς παιδιών έως 12 ετών

0
129

Συζητήσαμε σήμερα με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις για τις βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου για την Προστασία της Εργασίας σχετικά με τις γονικές άδειες.

Με το νομοσχέδιο προωθούμε στην πράξη την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους:

Θεσπίζουμε την άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών, ενώ η πρόβλεψη της Οδηγίας ήταν για 10 ημέρες. Ανεβαίνουμε έτσι στην 5η θέση μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ όσον αφορά στη διάρκεια της άδειας πατρότητας.

Προστατεύουμε τους πατέρες από απόλυση για 6 μήνες από τη γέννηση του παιδιού τους.

Προβλέπουμε γονική άδεια 4 μηνών και για τους 2 γονείς (οι 2 μήνες με πληρωμή από τον ΟΑΕΔ). Περιορίζοντας έτσι τα αντικίνητρα για την πρόσληψη γυναικών.

Παρέχουμε το δικαίωμα ειδικών ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών. Πρόκειται για μια μορφή διευθέτησης χρόνου εργασίας η οποία πέρασε ομόφωνα από την ΕΕ.

Θεσπίζουμε την άδεια φροντιστή (έως 5 ημέρες τον χρόνο) για συγγενείς ή πρόσωπα που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας.

Επεκτείνουμε την άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (που ίσχυε ήδη στον δημόσιο τομέα) και στον ιδιωτικό (7 ημέρες με αποδοχές).

Προβλέπουμε το δικαίωμα απουσίας λόγω ανωτέρας βίας για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα (2 φορές το χρόνο, μία ημέρα κάθε φορά).