Η ατζέντα του ΕΚ για το 2022: ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, υγεία

0
259
ΕΚ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η δημόσια υγεία και η κλιματική ουδετερότητα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα του ΕΚ για το 2022. Μάθετε περισσότερα.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στα πλαίσια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης η οποία δίνει σε όλους τους ευρωπαίους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΕ. Η Διάσκεψη θα καταλήξει σε συμπεράσματα το πρώτο εξάμηνο του 2022, βάσει των προτάσεων των συμμετεχόντων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το νόμο για τις ψηφιακές αγορές, με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο και να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν το νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στις αρχές του 2022 και να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για το νομοσχέδιο για τη Ψηφιακή Αγορά κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Τον Απρίλιο του 2021, το ΕΚ θα προετοιμάσει επίσης τη θέση του για το νόμο της Επιτροπής αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Κοινοβούλιο ζητά ένα περιεκτικό νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη το οποίο θα ενισχύει την ευρωπαϊκή οικονομία και θα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη θα καταθέσει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ.

Το επόμενο έτος, το Κοινοβούλιο ελπίζει να θεσπίσει τη νομοθεσία για τον κοινό φορτιστή τύπου USB-C για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2024 αν οι ευρωβουλευτές καταλήξουν σε συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Το Κοινοβούλιο επιδιώκει συμφωνία με το Συμβούλιο επί σειράς θεμάτων που σχετίζονται με τη ψηφιακή οικονομία, όπως είναι οι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα που στοχεύουν στη στήριξη της καινοτομίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, χωρίς να παραλείπεται η προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών.

Μάθετε πώς το Κοινοβούλιο θέλει να διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ.

Υγεία

 Εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την πανδημία, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ταχθούν υπέρ της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τις κλινικές δοκιμές και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.

 Στις αρχές του χρόνου, το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει επίσης την τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για την καλύτερη ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο, την πρόληψη αλλά και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Κλιματική ουδετερότητα

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιώσιμα καύσιμα θα συμβάλουν στο να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη ως το 2050. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του της δέσμης προτάσεων της Επιτροπής “Fit for 55”, το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια του 2022.

Βιώσιμες μπαταρίες

Η χρήση μπαταριών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέσα στα επόμενα χρόνια κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν μπαταρίες για κίνηση και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τους κανόνες για τη βιώσιμη παραγωγή, εφαρμογή και ανακύκλωση όλων των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, στα πλαίσια του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

Δίκαιοι μισθοί

Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις για σχέδιο νόμου που στοχεύει στη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τον Νοέμβριο, οι ευρωβουλευτές αποδέχτηκαν την πρόταση της Επιτροπής και υιοθέτησαν τη διαπραγματευτική τους θέση με τα κράτη μέλη.

Η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων αποτελεί προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές θα καθορίσουν τη θέση τους αναφορικά με την νομοθεσία για τη μισθολογική διαφάνεια. Θεωρούν ότι εάν οι μεγάλες εταιρίες υποχρεωθούν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη μισθολογική τους πολιτική, τότε θα επιτευχθεί μεγαλύτερη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σχέδιο ανάκαμψης

Οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν συναντήσεις με την Επιτροπή για να ελέγχουν την πρόοδο των σχεδίων ανάκαμψης και να διασφαλίσουν τη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Μετανάστευση

Τα μέλη της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών εργάζονται για τη βελτίωση της πρότασης νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο της Επιτροπής, η οποία στοχεύει να εναρμονίσει τις πολιτικές μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να καταθέσουν δυο ακόμα εκθέσεις που αφορούν την κατανομή του όγκου των αιτήσεων ασύλου μεταξύ των κρατών μελών καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα εξωτερικά σύνορα.

Εκλογή του προέδρου του Κοινοβουλίου

Με το Κοινοβούλιο να πλησιάζει στο δεύτερο μισό της νομοθετικής του περιόδου, τον Ιανουάριο του 2022 οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο και τους αντιπροέδρους με θητεία 2,5 χρόνων.

Ειδικές επιτροπές

Εκτός από τις επιτροπές για την τεχνητή νοημοσύνη και για την καταπολέμηση του καρκίνου, δύο ακόμα επιτροπές ολοκληρώνουν τις εργασίες τους. Η εξεταστική επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους ενέκρινε, τον Δεκέμβριο, σχετική έκθεση που θα συζητηθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Την άνοιξη, η ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις αναμένεται να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων απειλών κατά της δημοκρατίας στην ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Το 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει στη διαμόρφωση του προγράμματος των φετινών δραστηριοτήτων και έχει ζητήσει την ενεργή συμμετοχή της νεολαίας.