Ευρωβουλευτές προς G20: αυξήστε τους στόχους για το κλίμα πριν από την COP27

0
291
κλιματική αλλαγή
  • Η ΕΕ να ηγηθεί των προσπαθειών, αυξάνοντας τον στόχο της για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030

  • Η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αναδεικνύει την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί επειγόντως το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα
  • Να τηρηθεί η δέσμευση να δίνονται κάθε χρόνο 100 δισ. δολάρια σε πολιτικές για το κλίμα και να αρχίσει η εκταμίευση των χρημάτων εντός του 2022
  • Η ΕΕ παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες τη μεγαλύτερη διεθνώς χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ενόψει της COP27 το Κοινοβούλιο καλεί όλες τις χώρες να αυξήσουν τους κλιματικούς στόχους τους για το 2030, ώστε να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας με βάση τη συμφωνία του Παρισιού.

Την Πέμπτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο εκθέτει τα αιτήματά του ενόψει της διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP27, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο από τις 6 έως τις 18 Νοεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η κλιματική κρίση και η κρίση της βιοποικιλότητας ανήκουν στις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τα πορίσματα της έκθεσης του UNEP για το 2021 σχετικά με το χάσμα εκπομπών. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι, ακόμη κι αν οι χώρες επιτύχουν τους πλέον φιλόδοξους στόχους τους για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030, η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 2,7°C, δηλαδή πολύ πάνω από τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού να μην υπερβεί η αύξηση τους 2°C και να καταβληθούν προσπάθειες να συγκρατηθεί η αύξηση στα επίπεδα του 1,5°C.

Το ψήφισμα αναφέρει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι επιπτώσεις του καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να αναληφθεί επείγουσα δράση μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, τονίζοντας ότι πολλές από τις υποσχέσεις για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μακροπρόθεσμα διατυπώνονται με ασαφή και αόριστο τρόπο.

Η ομάδα G20 και η ΕΕ πρέπει να θέσουν υψηλότερους στόχους για το κλίμα για το 2030

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΕΕ θα υπερβεί τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030, αν υιοθετήσει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για τη σχετική δέσμη μέτρων «Fit for 55» και το σχέδιο «RePowerEU». Καλούν την ΕΕ και όλες τις χώρες της G20 να πρωτοστατήσουν και να θέσουν πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πριν από την COP27. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την ΕΕ και άλλες χώρες να αυξήσουν τους στόχους που προβλέπονται στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους.

«Κλιματική χρηματοδότηση» για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι η ΕΕ παρέχει τη μεγαλύτερη διεθνώς χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καλεί τις ανεπτυγμένες χώρες να τηρήσουν τη δέσμευσή που ανέλαβαν απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες να διαθέτουν 100 δισ. δολάρια κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ζητά επίσης να αρχίσει η εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων μέσα στο 2022, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι από το 2020 μέχρι το 2025 θα διατίθενται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 100 δισ. δολάρια. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης τη θέση του Κοινοβουλίου για τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ), σύμφωνα με την οποία η ΕΕ πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη τουλάχιστον ισοδύναμη σε οικονομική αξία με τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ, προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να απαλλάξουν τις οικονομίες τους από τις εκπομπές άνθρακα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του νέου διαλόγου της Γλασκόβης για τις απώλειες και τις ζημίες. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στις επιχορηγήσεις έναντι των δανείων, με στόχο να αποτρέπονται, να ελαχιστοποιούνται και να αντιμετωπίζονται οι απώλειες και οι ζημίες που οφείλονται στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε δια ανατάσεως της χειρός.

Σχετικές πληροφορίες

Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα παραστεί στην COP27 από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου.

Το Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Για να προσχωρήσει η ΕΕ σε μια διεθνή συμφωνία, απαιτείται η έγκρισή του.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν εδώ και καιρό να γίνει πιο φιλόδοξη η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Στις 28 Νοεμβρίου του 2019 κήρυξαν μάλιστα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Τον Ιούνιο του 2021 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Με τον νόμο αυτό η πολιτική δέσμευση να γίνει η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 που είχε αναληφθεί με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μετατράπηκε σε υποχρέωση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Αυτή την περίοδο το Κοινοβούλιο διαπραγματεύεται με τα κράτη μέλη τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % το 2030. Στόχος του είναι να θέσει η ΕΕ τους πλέον φιλόδοξους στόχους για το 2030.