Το Προεδρείο συμμετέχει στα οικονομικά, διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ωστόσο, μάλλον εξακολουθείτε να νιώθετε ότι δεν γνωρίζετε αρκετά γι’ αυτό.
Ποιοι συμμετέχουν στο Προεδρείο;
Και για τι ακριβώς είναι υπεύθυνοι;
Το βίντεο αποσαφηνίζει την πτέρυγα επιρροής του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Απομαγνητοφώνηση:

Το Προεδρείο Ακούγεται σαν τηλεοπτική σειρά. Ή σαν γραφείο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ομάδα ατόμων εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τους 14 Αντιπροέδρους και τους Κοσμήτορες. Το Προεδρείο λαμβάνει σημαντικές οικονομικές, οργανωτικές και διοικητικές αποφάσεις σε ζητήματα που αφορούν τους ευρωβουλευτές και την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ και υπογράφει τον προϋπολογισμό και νέους νόμους της ΕΕ. Οι Αντιπρόεδροι ηγούνται των ομάδων εργασίας των ευρωβουλευτών και εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής, ενώ προεδρεύουν στις συζητήσεις της ολομέλειας όταν ο Πρόεδρος είναι απών. Η προέλευση της λέξης quaestor (κοσμήτορας) είναι ρωμαϊκή και σημαίνει τον υπάλληλο που είναι επικεφαλής των δημόσιων οικονομικών. Σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι κοσμήτορες συμβουλεύουν και εκπροσωπούν τους ευρωβουλευτές σε οικονομικά και διοικητικά θέματα σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Ένωση 2016 – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο