Ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

0
117
κλιματική αλλαγή

Παράλληλα με τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις των κυβερνήσεων, ενεργό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν και οι πολίτες, οι τοπικές κοινότητες και οι οργανώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα έχει στόχο να δώσει στους πολίτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη φωνή και ρόλο στον σχεδιασμό νέων δράσεων για το κλίμα με ανταλλαγή πληροφοριών, διοργάνωση δραστηριοτήτων βάσης και την παρουσίαση λύσεων που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα. Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του Συμφώνου προτού αυτό τεθεί σε εφαρμογή. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν!

 Δημόσια διαβούλευση
 Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα
 Η δράση της ΕΕ για το κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: https://twitter.com/EUClimateAction/status/1255803792223805440?s=20(link is external) and https://twitter.com/EUClimateAction/status/1235191799515361285?s=20(link is external)

Ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αύξηση της κλιματικής φιλοδοξίας της ΕΕ ως το 2030
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση του κλιματικού στόχου της ΕΕ ως το 2030. Το σχέδιο θα προτείνει να αυξηθεί από το -40 % στο -50 % με-55 % ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την αύξηση της κλιματικής φιλοδοξίας της ΕΕ για το 2030 και σχετικά με τον σχεδιασμό των δράσεων και των πολιτικών που χρειάζονται για να επιτευχθεί μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 Δημόσια διαβούλευση

• Πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια ως το 2030

Aνοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις εδώ και τώρα. Τα τελευταία χρόνια, οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σπάνε επανειλημμένα ρεκόρ, έχοντας ήδη τεράστιες επιπτώσεις για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία μας. Η ανάκαμψη από την τρέχουσα κρίση θα αποτελέσει ευκαιρία να καταστήσουμε την κοινωνία μας πιο ανθεκτική. Μέσω αυτής της διαβούλευσης, η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να υποβάλουν απόψεις σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.